Extra CE

PATTINI ELYO O HOCKEY-RENO AMATEUR

169,42 €
169,42 € 169,42 € Extra CE

MODELLO ELYO HOCKEY-RENO AMATEUR.

Promozione pattino completo modello formazione hockey pattini.

colore telaio
durezza ruote
misura scarpa
colore scarpa
Quantità

MODELLO ELYO HOCKEY-RENO AMATEUR.

Promozione pattino completo modello formazione hockey pattini.

TELAIO STD ELYO O STD HOCKEY

SCARPA RENO AMATEUR

RUOTTE STD KRYNN

CUSCINETTI ABEC 3